Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: „Зимна поддръжка – снегопочистване и опесъчаване с осолен пясък на общински пътища в община Сатовча за сезон 2020 – 2021 година”
Описание: „Зимна поддръжка – снегопочистване и опесъчаване с осолен пясък на общински пътища в община Сатовча за сезон 2020 – 2021 година”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 120166.67 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020009400012020-06-11 10:48:51решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаЗаповед2020-06-11 10:49:58
000012020009400022020-06-11 10:48:51решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2020-06-11 10:49:58
000012020009400032020-06-11 10:48:51обявление по чл. 178, ал. 1 ЗОП (откриване на процедура за публично състезание)Обявление2020-06-11 10:49:58
000012020009400042020-06-11 10:48:51документация за участие в процедуритеДокументация2020-06-11 10:49:59
000012020009400052020-06-11 10:48:51документация за участие в процедуритеОбразци 2020-06-11 10:49:59
000012020009400062020-07-06 14:55:07протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2020-07-06 14:55:12
000012020009400072020-07-06 14:55:07протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2020-07-06 14:55:16
000012020009400082020-07-06 14:55:07решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПЗаповед2020-07-06 14:55:21
000012020009400092020-07-06 14:55:07решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПОбявление за прекратяване до АОП2020-07-06 14:55:25