Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: „Ремонт на настилка на улици в село Сатовча, община Сатовча“
Описание: „Ремонт на настилка на улици в село Сатовча, община Сатовча“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 187500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020009500012020-06-11 19:36:57обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиЗаповед2020-06-11 19:37:33
000012020009500022020-06-11 19:36:57обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява2020-06-11 19:37:33
000012020009500032020-06-11 19:36:57документация за участие в процедуритеДокументация2020-06-11 19:37:33
000012020009500042020-06-11 19:36:57документация за участие в процедуритеПриложения и образци2020-06-11 19:37:33
000012020009500052020-06-11 19:36:57ДРУГОИнформация до АОПИнформация до АОП2020-06-11 19:37:34
000012020009500062020-06-11 19:46:26документация за участие в процедуритеТехническа Спецификация2020-06-11 19:46:30
000012020009900072020-07-07 11:53:07протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2020-07-07 11:53:11
000012020009900082020-07-22 10:28:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2020-07-22 10:28:20
000012020009900092021-12-02 16:35:13допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение2021-12-02 16:35:19