Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: „Ремонт на настилка на улица в село Плетена, община Сатовча“
Описание: „Ремонт на настилка на улица в село Плетена, община Сатовча“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 87500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020009600012020-06-11 20:36:47обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиЗаповед2020-06-11 20:38:00
000012020009600022020-06-11 20:36:47обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2020-06-11 20:38:01
000012020009600032020-06-11 20:36:47документация за участие в процедуритеДокументация2020-06-11 20:38:01
000012020009600042020-06-11 20:36:47документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2020-06-11 20:38:01
000012020009600052020-06-11 20:36:47документация за участие в процедуритеПриложения и образци2020-06-11 20:38:01
000012020009600062020-06-11 20:36:47ДРУГОИнформация до АОПИнформация до АОП2020-06-11 20:38:02
000012020009900072020-07-07 11:56:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2020-07-07 11:56:47
000012020009900092020-07-22 10:31:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2020-07-22 10:31:48
000012020009900102021-02-22 12:03:49допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение2021-02-22 12:03:54