Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: „Ремонт на настилка на улици в село Годешево, община Сатовча“
Описание: „Ремонт на настилка на улици в село Годешево, община Сатовча“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 70833.33 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020009700012020-06-11 21:21:25обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиЗаповед2020-06-11 21:22:10
000012020009700022020-06-11 21:21:25обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2020-06-11 21:22:10
000012020009700032020-06-11 21:21:25документация за участие в процедуритеДокументация2020-06-11 21:22:11
000012020009700042020-06-11 21:21:25документация за участие в процедуритеТехническа спецификация 2020-06-11 21:22:11
000012020009700052020-06-11 21:21:25документация за участие в процедуритеПриложения и образци2020-06-11 21:22:11
000012020009700062020-06-11 21:21:25ДРУГОИнформация до АОПИнформация до АОП2020-06-11 21:22:12
000012020009900072020-07-07 11:59:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2020-07-07 11:59:27
000012020009900082020-08-05 14:43:40договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2020-08-05 14:43:45