Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: „Ремонт на настилка на улици в село Вълкосел, община Сатовча“
Описание: „Ремонт на настилка на улици в село Вълкосел, община Сатовча“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 58333.33 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020009800012020-06-11 22:05:06обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиЗаповед2020-06-11 22:06:03
000012020009800022020-06-11 22:05:06обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2020-06-11 22:06:03
000012020009800032020-06-11 22:05:06документация за участие в процедуритеДокументация2020-06-11 22:06:03
000012020009800042020-06-11 22:05:06документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2020-06-11 22:06:04
000012020009800052020-06-11 22:05:06документация за участие в процедуритеПриложения и образци2020-06-11 22:06:04
000012020009800062020-06-11 22:05:06ДРУГОИнформация до АОПИнформация до АОП2020-06-11 22:06:04
000012020009900072020-07-07 12:00:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2020-07-07 12:00:51
000012020009900082020-07-22 10:34:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2020-07-22 10:34:18
000012020009900092021-02-22 12:00:43допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение2021-02-22 12:01:42