Езикова гимназия "Иван Вазов"

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012015000690482819048281„Денонощна невъоръжена /физическа/ охрана на ЕГ „Иван Вазов“ и общежитие към ЕГ „Иван Вазов“ – гр. Пловдив, осигуряване на пропускателен режим и сигурност в района на ЕГ „Иван Вазов“ – гр. Плвдив и осигуряване на физическа охрана на извънкласни мероприятия, родителски срещи и др. на територията на Община Пловдив.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 79713000 2015-11-30 17:11:302015-12-10 14:00:002015-11-30 17:52:0543200.00
000012014000390367719036771Невъоръжена/физическа/ охрана на Езикова гимназия „Иван Вазов”, Общежитие към ЕГ”Иван Вазов”–гр.Пловдив и пропускателен режим, ред и сигурност на учениците, училищния колектив и помощния персонал в района на ЕГ”Иван Вазов” – гр.Пловдив и осигуряване на физическа охрана на извънкласни мероприятия, родителски срещи и др. на територията на Община ПловдивОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79713000 2014-11-28 08:41:202014-12-10 12:00:002014-11-28 08:46:2342000.00