ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Извършване на строително монтажни работи по подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от Помпена станция „Кричим – Устина“ до регулацията на град Кричим“
Описание: „Извършване на строително монтажни работи по подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от Помпена станция „Кричим – Устина“ до регулацията на град Кричим“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 389482.35 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017004000012017-01-23 16:38:15решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-01-23 17:08:18
000012017004000022017-01-23 16:44:06решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-01-23 17:08:18
000012017004000032017-01-23 16:46:56документация за участие в процедуритеУказания за участие в процедура по ЗОП2017-01-23 17:08:19
000012017004000042017-01-23 16:49:33документация за участие в процедуритеОбразци на документи2017-01-23 17:08:19
000012017004000052017-01-23 16:51:45документация за участие в процедуритеОбразци на документи2017-01-23 17:08:20
000012017004000062017-01-23 16:54:43документация за участие в процедуритеТехнически проект2017-01-23 17:08:21
000012017004000072017-01-23 16:56:46становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителяСтановище за осъществен контрол2017-01-23 17:08:21
000012017004000082017-02-01 11:54:28разяснения по условията на процедуратаРазяснения2017-02-01 11:54:36
000012017004000092017-02-03 17:14:59разяснения по условията на процедуратаРазяснения2017-02-03 17:14:59
000012017004000102017-02-06 12:55:26становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителяСтановище за осъществен контрол2017-02-06 12:55:33
000012017004000112017-02-07 15:13:42решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № РД-02-09-56 от 07.02.2017 г. 2017-02-07 15:13:49
000012017004000122017-02-21 09:19:12решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-02-21 09:19:21