ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Доставка на употребявани автомобили - тип „пътнически микробус” и товарен автомобил тип „самосвал” за нуждите на община Кричим, разделена в две самостоятелно обособени позиции”
Описание: „Доставка на употребявани автомобили - тип „пътнически микробус” и товарен автомобил тип „самосвал” за нуждите на община Кричим, разделена в две самостоятелно обособени позиции” както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на един брой употребяван автомобил тип „пътнически микробус” Обособена позиция № 2 - Доставка на един брой употребяван товарен автомобил тип „самосвал”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 44000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017004500012017-09-07 16:10:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-09-07 16:10:45
000012017004500022017-09-07 16:05:22решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-09-07 16:05:28
000012017004500032017-09-07 16:07:22документация за участие в процедуритеУказания за участие в процедура по ЗОП2017-09-07 16:07:29
000012017004500042017-09-07 16:27:07документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2017-09-07 16:27:12
000012017004500052017-09-07 16:31:17документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2017-09-07 16:31:22
000012017004500062017-09-07 16:32:19документация за участие в процедуритеОбразци на документи2017-09-07 16:32:25
000012017004500072017-09-07 16:48:32документация за участие в процедуритеПроект на договор2017-09-07 16:48:32
000012017004500082017-09-07 16:41:46документация за участие в процедуритеПроект на договор2017-09-07 16:41:52
000012017004500092017-10-12 10:54:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 на комисията2017-10-12 10:54:37
000012017004500102017-10-12 11:00:40ДРУГОСъобщение
000012017004500112017-11-01 12:57:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 на комисията2017-11-01 12:57:41
000012017004500122017-11-01 12:58:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията2017-11-01 12:58:51
000012017004500132017-11-01 13:01:04решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП за определяне на изпълнител2017-11-01 13:01:11
000012017004500142018-01-11 16:39:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за доставка на автомобил2018-01-11 16:39:33
000012017004500152018-01-11 16:40:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация2018-01-11 16:40:48
000012017004500162018-01-11 16:41:52договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение2018-01-11 16:41:59
000012017004500172018-01-11 16:43:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение 2018-01-11 16:43:21
000012017004500182018-01-11 16:44:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхГаранции за изпълнение на договора2018-01-11 16:44:48
000012017004500192018-01-11 16:50:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за доставка на автомобил2018-01-11 16:50:37
000012017004500202018-01-11 16:51:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация2018-01-11 16:52:00
000012017004500212018-01-11 16:52:55договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение2018-01-11 16:53:01
000012017004500222018-01-11 17:22:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя2018-01-11 17:22:54
000012017004500232018-01-11 16:55:21договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхГаранция за изпълнение на договора2018-01-11 16:55:27
000012017004500242018-01-11 16:58:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелство за съдимост2018-01-11 16:58:44
000012017004500252018-01-11 17:00:40договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение ликвидация и несъстоятелност2018-01-11 17:00:46