ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Периодични доставки на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим през 2018 година” разделена на две самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане”, Обособена позиция 2: „Периодична доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим”
Описание: „Периодични доставки на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим през 2018 година” разделена на две самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане”, Обособена позиция 2: „Периодична доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 60000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017005000012017-12-19 10:40:22обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОБЯВА за обществена поръчка2017-12-19 10:56:53
000012017005000022017-12-19 10:44:33документация за участие в процедуритеИнформация за публикувана в профила на купувача обява2017-12-19 10:56:53
000012017005000032017-12-19 10:46:05документация за участие в процедуритеУказания за участие2017-12-19 10:56:54
000012017005000042017-12-19 10:47:27документация за участие в процедуритеОбразци на документи2017-12-19 10:56:55
000012017005000052017-12-19 11:20:24документация за участие в процедуритеПроект на договор2017-12-19 11:20:24
000012017005000062017-12-19 11:20:41документация за участие в процедуритеПроект на договор2017-12-19 11:20:41
000012017005000072017-12-29 10:44:42документация за участие в процедуритеЗаповед № РД-02-09-465 от 29.12.2017 г.2017-12-29 10:44:42
000012017005000082017-12-29 10:49:29документация за участие в процедуритеИнформация за удължаване срока за получаване на оферти2017-12-29 10:49:34
000012017005000092018-01-17 12:39:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2018-01-17 12:39:38
000012017005000102018-02-16 16:09:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с изпълнителя за обособена позиция І2018-02-16 16:09:39
000012017005000112018-02-16 16:10:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя за обособена позиция І 2018-02-16 16:10:56
000012017005000122018-02-16 16:11:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя за обособена позиция І2018-02-16 16:11:53
000012017005000132018-02-16 16:13:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхгаранция за изпълнение на договора - обособена позиция № 12018-02-16 16:13:41
000012017005000142018-02-16 16:17:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхсписък2018-02-16 16:18:02
000012017005000152018-02-16 16:18:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхсписък2018-02-16 16:18:52
000012017005000162018-02-16 16:21:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелства за съдимост2018-02-16 16:21:20
000012017005000172018-02-16 16:23:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения по ДОПК от НАП2018-02-16 16:23:17
000012017005000182018-02-16 16:26:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверения за задължения община 2018-02-16 16:26:54
000012017005000192018-02-16 16:31:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с изпълнителя за обособена позиция ІІ2018-02-16 16:31:51
000012017005000202018-02-16 16:33:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя за обособена позиция ІІ2018-02-16 16:33:09
000012017005000212018-02-16 16:46:52договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя за обособена позиция ІІ2018-02-16 16:46:52
000012017005000222018-02-16 16:37:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхгаранция за изпълнение на договора - обособена позиция № 22018-02-16 16:37:20
000012017005000242018-02-16 16:39:40договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелство за съдимост2018-02-16 16:39:46
000012017005000252018-02-16 16:42:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения по ДОПК от НАП2018-02-16 16:42:58
000012017005000262018-02-16 16:43:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение за задължения община2018-02-16 16:44:00