ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Извършване на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ 1041 /111-375. Бяга-Исперихово/ - Козарско – Граница общ (Брацигово – Кричим) Кричим - /Ш-866/ в участък от Граница общ (Брацигово – Кричим) до начало гр. Кричим“ в изпълнение на проект на община Кричим, финансиран по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. С ДБФП 16/07/2/0/00524 от 21.02.2018 г.
Описание: „Извършване на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ 1041 /111-375. Бяга-Исперихово/ - Козарско – Граница общ (Брацигово – Кричим) Кричим - /Ш-866/ в участък от Граница общ (Брацигово – Кричим) до начало гр. Кричим“ в изпълнение на проект на община Кричим, финансиран по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. С ДБФП 16/07/2/0/00524 от 21.02.2018 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1144683.33 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018005700012018-06-18 15:35:30решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-06-18 15:37:01
000012018005700022018-06-18 16:36:50решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2018-06-18 16:36:56
000012018005700032018-06-18 16:55:13документация за участие в процедуритеУказания за участие в процедура по ЗОП2018-06-18 16:55:19
000012018005700042018-06-18 16:57:58документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-06-18 16:58:04
000012018005700052018-06-18 16:58:58документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2018-06-18 16:59:06
000012018005700062018-06-18 17:00:07документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-06-18 17:00:14
000012018005700072018-06-18 17:07:45документация за участие в процедуритеРаботен проект2018-06-18 17:07:56
000012018005700082018-06-18 17:10:51документация за участие в процедуритеРаботен проект2018-06-18 17:10:58
000012018005700092018-06-18 17:11:59документация за участие в процедуритеРаботен проект2018-06-18 17:12:07
000012018005700102018-06-18 17:15:22документация за участие в процедуритеРаботен проект2018-06-18 17:15:28
000012018005700112018-06-18 17:18:02документация за участие в процедуритеРаботен проект2018-06-18 17:18:10
000012018005700122018-06-18 17:20:52документация за участие в процедуритеРаботен проект2018-06-18 17:21:00
000012018005700132018-06-18 17:23:25документация за участие в процедуритеРаботен проект2018-06-18 17:23:32
000012018005700142018-06-18 17:24:53документация за участие в процедуритеРаботен проект2018-06-18 17:24:59
000012018005700152018-06-18 17:26:12документация за участие в процедуритеРаботен проект2018-06-18 17:26:20
000012018005700162018-06-18 17:27:42документация за участие в процедуритеРаботен проект2018-06-18 17:27:51
000012018005700172018-08-03 15:31:55протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 на комисията2018-08-03 15:32:03
000012018005700182018-08-30 16:34:03ДРУГОСъобщение цениСъобщение 2018-08-30 16:34:09
000012018005700192018-09-07 15:55:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 на комисията2018-09-07 15:55:47
000012018005700202018-09-07 15:57:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 на комисията2018-09-07 15:57:53
000012018005700212018-09-07 15:59:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията2018-09-07 15:59:40
000012018005700222018-09-07 16:00:59решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП за определяне на изпълнител2018-09-07 16:01:06
000012018005700232018-10-25 17:00:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка за строителство2018-10-25 17:00:52
000012018005700242018-10-25 17:03:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация2018-10-25 17:03:33
000012018005700252018-10-25 17:07:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя2018-10-25 17:07:29