ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Изработване на Общ устройствен план на община Кричим, включително оценка за съвместимост и екологична оценка“
Описание: „Изработване на Общ устройствен план на община Кричим, включително оценка за съвместимост и екологична оценка“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 126305.21 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018005800012018-06-25 14:39:06решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-06-25 14:41:07
000012018005800022018-06-25 15:26:17решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2018-06-25 15:26:23
000012018005800032018-06-25 15:29:00документация за участие в процедуритеУказания за участие в процедура по ЗОП2018-06-25 15:29:08
000012018005800042018-06-25 15:59:46документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-06-25 15:59:52
000012018005800052018-06-25 16:01:13документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2018-06-25 16:01:20
000012018005800062018-06-25 16:03:08документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-06-25 16:03:14
000012018005800072018-06-25 16:05:20документация за участие в процедуритеДопълнителни изисквания 2018-06-25 16:05:25
000012018005800082018-06-25 16:07:20документация за участие в процедуритеРешение на Общински съвет при община Кричим2018-06-25 16:07:26
000012018005800092018-06-25 16:11:12документация за участие в процедуритеОпорен план 2018-06-25 16:11:19
000012018005800102018-06-25 16:16:20документация за участие в процедуритеПланово задание2018-06-25 16:16:30
000012018005800112018-06-25 16:23:18документация за участие в процедуритеКореспонденция ОУП - община Кричим2018-06-25 16:23:25
000012018005800122018-07-12 09:11:22разяснения по условията на процедуратаРазяснения2018-07-12 09:11:30
000012018005800132018-08-02 17:57:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 на комисията2018-08-02 17:57:52
000012018005800142018-09-17 16:05:35ДРУГОСъобщение Съобщение цени2018-09-17 16:05:42
000012018005800152018-09-21 15:20:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 на комисията2018-09-21 15:20:15
000012018005800162018-09-21 15:21:07протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 на комисията2018-09-21 15:21:13
000012018005800172018-09-21 15:23:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията2018-09-21 15:23:23
000012018005800182018-09-21 15:24:28решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП за определяне на изпълнител2018-09-21 15:24:34
000012018005800192018-12-21 14:02:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка за услуга2018-12-21 14:02:39
000012018005800202018-12-21 14:05:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация2018-12-21 14:05:31
000012018005800212018-12-21 14:20:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПланово задание2018-12-21 14:20:25
000012018005800222018-12-21 14:22:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДопълнителни изисквания2018-12-21 14:22:49
000012018005800232018-12-21 14:48:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхОпорен план2018-12-21 14:48:24
000012018005800242018-12-21 14:52:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя2018-12-21 14:52:51
000012018005800252018-12-21 14:55:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя2018-12-21 14:55:20