ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от Помпена станция „Кричим – Устина“ до регулацията на град Кричим“
Описание: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от Помпена станция „Кричим – Устина“ до регулацията на град Кричим“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 10000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018009200012018-07-17 13:31:47решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-07-17 13:32:32
000012018009200022018-07-17 14:56:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2018-07-17 14:56:56
000012018009200032018-07-17 14:42:41документация за участие в процедуритеУказания за участие в процедура по ЗОП2018-07-17 14:42:48
000012018009200042018-07-17 14:44:25документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-07-17 14:44:36
000012018009200052018-07-17 14:45:27документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2018-07-17 14:45:33
000012018009200062018-07-17 14:46:26документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-07-17 14:46:33
000012018009200072018-08-10 17:10:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 на комисията2018-08-10 17:10:57
000012018009200082018-10-16 16:57:16ДРУГОСъобщение цениСъобщение2018-10-16 16:57:22
000012018009200092018-10-23 17:22:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 на комисията2018-10-23 17:22:15
000012018009200102018-10-23 17:25:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 на комисията2018-10-23 17:25:28
000012018009200112018-10-23 17:28:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията2018-10-23 17:28:48
000012018009200122018-10-23 18:09:36решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП за определяне на изпълнител2018-10-23 18:09:43
000012018009200132018-11-23 16:19:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка за услуга2018-11-23 16:19:08
000012018009200152018-11-23 16:23:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация2018-11-23 16:23:47
000012018009200162018-11-23 16:34:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя2018-11-23 16:35:03
000012018009200172018-11-23 16:37:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя2018-11-23 16:37:25
000012018009200182018-11-23 16:43:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхГаранция за изпълнение на договора2018-11-23 16:43:54
000012018009200192018-11-23 16:48:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелства за съдимост2018-11-23 16:48:20
000012018009200202018-11-23 16:49:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения по ДОПК от НАП2018-11-23 16:50:00
000012018009200212018-11-23 16:53:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения община 2018-11-23 16:53:28
000012018009200222018-11-23 16:57:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения община2018-11-23 16:57:33
000012018009200232018-11-23 17:02:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхАктуално състояние2018-11-23 17:03:03
000012018009200242018-11-23 17:05:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСправка несъстоятелност2018-11-23 17:05:10
000012018009200252018-11-23 17:07:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение Окръжен съд несъстоятелност2018-11-23 17:07:54
000012018009200262018-11-23 17:09:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСправки ликвидация2018-11-23 17:09:21