ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим”
Описание: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим”, финансиран по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 27698.59 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018009300012018-08-23 16:14:18решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-08-23 16:15:20
000012018009300022018-08-23 16:57:23решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2018-08-23 16:57:29
000012018009300032018-08-23 17:03:52документация за участие в процедуритеДокументация за участие в публично състезание2018-08-23 17:03:59
000012018009300042018-08-23 17:04:56документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-08-23 17:05:01
000012018009300052018-08-23 17:06:01документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2018-08-23 17:06:07
000012018009300062018-08-23 17:06:50документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-08-23 17:06:55
000012018009300072018-08-23 17:08:26документация за участие в процедуритеЧаст ПУСО2018-08-23 17:08:33
000012018009300082018-10-10 16:30:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 на комисията2018-10-10 16:30:56
000012018009300092018-11-28 16:27:40ДРУГОСъобщениеСъобщение цени2018-11-28 16:27:46
000012018009300102018-12-03 11:29:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 на комисията2018-12-03 11:29:25
000012018009300112018-12-03 11:30:36решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение по чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП за прекратяване на процедурата2018-12-03 11:30:43
000012018009300122018-12-18 14:19:54решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-12-18 14:20:00