ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Осигуряване на топъл обяд – финансиран от Агенция за социално подпомагане и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” разпределени в пет групи” както следва: Група І: Мляко и млечни продукти; Група ІІ: Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/; Група ІІІ: Хляб и тестени изделия; Група ІV: Пакетирани хранителни продукти и консерви; Група V: Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/”
Описание: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Осигуряване на топъл обяд – финансиран от Агенция за социално подпомагане и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” разпределени в пет групи” както следва: Група І: Мляко и млечни продукти; Група ІІ: Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/; Група ІІІ: Хляб и тестени изделия; Група ІV: Пакетирани хранителни продукти и консерви; Група V: Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 84000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018009400012018-09-21 14:23:27решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-09-21 14:23:45
000012018009400022018-09-21 14:54:46решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2018-09-21 14:54:52
000012018009400032018-09-21 15:07:35документация за участие в процедуритеУказания за участие в процедура по ЗОП2018-09-21 15:07:43
000012018009400042018-09-21 15:08:24документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-09-21 15:08:30
000012018009400052018-09-21 15:09:18решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаТехническа спецификация2018-09-21 15:09:25
000012018009400062018-09-21 15:10:56документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-09-21 15:11:02
000012018009400072018-11-01 15:45:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 на комисията2018-11-01 15:45:11
000012018009400082018-11-02 16:42:13ДРУГОСъобщениеСъобщение отваряне на ценови оферти.2018-11-02 16:42:19
000012018009400092018-11-09 13:25:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 на комисията2018-11-09 13:25:17
000012018009400102018-11-09 13:26:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 на комисията2018-11-09 13:26:45
000012018009400112018-11-09 13:28:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията2018-11-09 13:28:46
000012018009400122018-11-09 13:32:39решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП за определяне на изпълнител2018-11-09 13:32:45
000012018009400132018-12-14 14:47:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка за доставка2018-12-14 14:47:13
000012018009400142018-12-14 14:49:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация2018-12-14 14:49:16
000012018009400152018-12-14 14:52:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя2018-12-14 14:52:41
000012018009400162018-12-14 14:55:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя2018-12-14 14:55:17
000012018009400172018-12-14 15:02:08договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхГаранция за изпълнение на договора2018-12-14 15:02:14
000012018009400182018-12-14 15:04:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелство за съдимост2018-12-14 15:04:41
000012018009400192018-12-14 15:06:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения по ДОПК от НАП2018-12-14 15:06:35
000012018009400202018-12-14 15:08:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения община2018-12-14 15:08:22
000012018009400212018-12-14 15:09:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхАктуално състояние2018-12-14 15:10:03
000012018009400222018-12-14 15:11:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСправка несъстоятелност2018-12-14 15:11:39
000012018009400232018-12-14 15:13:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение Окръжен съд несъстоятелност2018-12-14 15:13:47
000012018009400242018-12-14 15:16:08договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСправка ликвидация2018-12-14 15:16:14
000012018009400252018-12-14 15:23:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение ИА Главна инспекция по труда2018-12-14 15:23:11