ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Извършване на обществен превоз на пътници по линиите от Областната, Републиканската и Общинската транспортната схема от квотата на община Кричим“
Описание: „Извършване на обществен превоз на пътници по линиите от Областната, Републиканската и Общинската транспортната схема от квотата на община Кричим“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 58387.50 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018009500012018-10-16 15:05:49обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка2018-10-16 15:34:30
000012018009500022018-10-16 15:12:21документация за участие в процедуритеИнформация за публикувана в профила на купувача обява2018-10-16 15:34:30
000012018009500032018-10-16 15:14:50документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-10-16 15:34:31
000012018009500042018-10-16 15:50:29проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-10-16 15:50:29
000012018009500052018-10-16 15:25:23проект на техническите спецификации и методиката за оценкаКритерии и методика за определяне на комплексната оценка2018-10-16 15:34:32
000012018009500062018-10-16 15:27:04документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-10-16 15:34:32
000012018009500072018-10-16 15:28:48документация за участие в процедуритемаршрутни разписания2018-10-16 15:34:33
000012018009500082018-10-16 15:31:36документация за участие в процедуритемаршрутни разписания 2018-10-16 15:34:33
000012018009500092018-10-24 10:23:09документация за участие в процедуритеЗаповед № РД-02-09-399 от 24.10.2018 г.2018-10-24 10:23:23
000012018009500102018-10-24 10:30:04документация за участие в процедуритеИнформация за удължаване срока за получаване на оферти2018-10-24 10:30:10
000012018009500112018-11-19 09:19:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2018-11-19 09:20:06
000012018009500122018-11-19 09:28:43ДРУГОСъобщение за прекратяване възлагането на поръчката Съобщение2018-11-19 09:28:50