ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Периодични доставки на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим през 2020 година” разделена на две самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане”, Обособена позиция 2: „Периодична доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим”
Описание: „Периодични доставки на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим през 2020 година” разделена на две самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане”, Обособена позиция 2: „Периодична доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 69900.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019013200012019-12-18 11:07:03обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка2019-12-18 11:18:11
000012019013200022019-12-18 11:08:22документация за участие в процедуритеИнформация за публикувана в профила на купувача обява2019-12-18 11:18:11
000012019013200032019-12-18 11:10:35документация за участие в процедуритеУказания за участие2019-12-18 11:18:12
000012019013200042019-12-18 11:11:44документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-12-18 11:18:12
000012019013200052019-12-18 11:12:24документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-12-18 11:18:13
000012019013200062019-12-18 11:13:36документация за участие в процедуритеОбразци на документи2019-12-18 11:18:13
000012019013300072020-01-10 14:47:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2020-01-10 14:47:12
000012019013300082020-01-10 14:48:46ДРУГОСъобщениеСъобщение за прекратяване възлагането на поръчката2020-01-10 14:48:51