Детска градина "Радост"

Възложител: Детска градина "Радост"
Име: Кетъринг - ежедневно приготвяне и доставка на храна за нуждите на децата от ЦДГ "Радост" гр.Пловдив
Описание: Кетъринг - ежедневно приготвяне и доставка на храна за нуждите на децата от ЦДГ "Радост" гр.Пловдив
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000100012014-12-08 10:05:20ДРУГОПублична покана за представяне на оферти за участие в обществената поръчкаПублична покана и приложенията към нея, съгласно чл.101б от ЗОП2014-12-08 10:08:09
000012014000200022015-01-06 12:38:43ДРУГОПротокол от работата на комисията от 17.12.2014протокол