Детска градина "Радост"

Възложител: Детска градина "Радост"
Име: „КЕТЪРИНГ – ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ ЦДГ „РАДОСТ” – ГР. ПЛОВДИВ“
Описание: „КЕТЪРИНГ – ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ ЦДГ „РАДОСТ” – ГР. ПЛОВДИВ“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000300012014-12-22 09:33:27ДРУГОпублична покана за услугата кетъринг и приложения към нея
000012014000300022015-01-12 13:42:55протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисия от 09.01.15
000012014000300042015-01-12 13:42:55протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисия от 09.01.15
000012014000300052015-01-12 13:42:55протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисия от 09.01.15
000012014000300062015-01-27 17:15:21договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор и приложенията към него
000012014000300072015-01-27 17:15:21договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
000012014000300092015-01-27 17:15:21договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхприложение към договор
000012014000300082015-02-11 16:04:40ДРУГОинформация за плащания по договор за кетъринг 19 - 30.01.2015фактура
000012014000300092015-02-11 16:04:40ДРУГОфактура
000012014000300102015-11-27 11:47:45ДРУГОинформация за извършените плащанияплащания по договор2015-11-27 11:47:51
000012014000300112016-02-02 16:48:13ДРУГОплащания за периодаинформация за плащания 2016-02-02 16:48:19
000012014000300122016-02-02 16:52:02Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация2016-02-02 16:52:08