Детска градина "Радост"

Възложител: Детска градина "Радост"
Име: „Кетъринг – ежедневно приготвяне и доставка на храна за нуждите на децата от ЦДГ „Радост” – гр. Пловдив“.
Описание: „Кетъринг – ежедневно приготвяне и доставка на храна за нуждите на децата от ЦДГ „Радост” – гр. Пловдив“.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000400012015-12-02 09:51:47Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „а” ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ „КЕТЪРИНГ – ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ ЦДГ „РАДОСТ” – ГР. ПЛОВДИВ2015-12-18 14:33:17
000012015000400022015-12-17 13:55:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол комисия2015-12-18 14:33:18
000012015000400032015-12-17 13:55:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях2015-12-18 14:33:18
000012015000400042015-12-17 13:55:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол комисия2015-12-18 14:33:18
000012015000400052015-12-17 13:55:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол комисия2015-12-18 14:33:19
000012015000400062015-12-17 13:55:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол комисия2015-12-18 14:33:19
000012015000400072016-01-29 13:24:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2016-02-02 15:11:10
000012015000400092016-01-29 13:24:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхтехническо предложение2016-01-29 13:24:16
000012015000400102016-01-29 13:24:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхценово предложение2016-01-29 13:24:23