Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 9049524
№ на ел.преписка:
Описание: „Проектиране на улици в Община Велики Преслав по две обособени позиции: ОП 1 с предмет «Изготвяне на работен проект за реконструкция и рехабилитация на уличните настилки на следните улици: а) в гр.Велики Преслав - ул. «Иван Момов», ул. «Любен Каравелов» - 2 участъка, ул. «Отец Паисий», ул. «Йоан Екзарх»,ул «Лозарска», ул. «Стоян Керчев», ул. «Чергубиля Мостич»; б) в с.Златар – ул.“Никола Петков“; в) в с.Миланово – ул.“Бузлуджа“; ОП 2 с предмет „Изготвяне на работен проект за водопровод на следните улици: а) в гр.Велики Преслав - ул. «Любен Каравелов» - 2 участъка, ул «Лозарска», ул. «Чергубиля Мостич»;б) в с.Златар – ул.“Никола Петков“; в) в с.Миланово – ул.“Бузлуджа“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016004800012016-01-12 11:38:26Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана, Задание за проектиране, Техническа спецификация, Проект на договор, Образци2016-01-13 15:15:59
000012016004800022016-01-28 11:02:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от проведено заседание на комисия2016-01-28 11:03:21
000012016004800032016-02-15 16:05:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 78/2016 и предложения: Техническо и Ценово ( Обособена позиция № 1)2016-02-15 16:05:13
000012016004800042016-02-15 16:06:52договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 79/2016 и предложения: Техническо и Ценово ( за Обособена позиция № 2 )2016-02-15 16:06:58
000012016004800052016-03-29 08:19:08Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП ( за Обособена позиция № 1)2016-03-29 08:19:15
000012016004800062016-03-29 08:21:02Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП ( за Обособена позиция № 2)2016-03-29 08:21:09
000012016004800072016-03-29 08:23:02Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП ( за Обособена позиция № 1)2016-03-29 08:23:09
000012016004800082016-03-29 08:24:41Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП ( за Обособена позиция № 2)2016-03-29 08:24:49