Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 9050247
№ на ел.преписка:
Описание: Изготвяне на работен проект за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, намираща се на адрес ул.“Неофит Рилски“ № 18, гр. Велики Преслав и упражняване на авторски надзор по време на строителството
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016005000012016-02-09 16:16:25Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана, документация за участие, образци 2016-02-09 16:17:07
000012016005000022016-02-18 12:11:03разясненията по документациите за участиеРазяснения по постъпили питания по Публичната покана2016-02-18 12:11:09
000012016005000032016-03-17 14:13:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2016-03-17 14:13:53
000012016005000042016-04-12 10:00:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 157/2016 г. Техническо и Ценово предложения2016-04-12 10:00:11