Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303-2016-0002
№ на ел.преписка:
Описание: Изпълнение на основни ремонти на улици в Община Велики Преслав, включени в Капиталовата програма за 2016 година по шест обособени позиции: ОП № 1 с предмет „Основен ремонт на ул. "Виница" гр. В.Преслав; ОП № 2 с предмет „Основен ремонт на ул. "Патлейна"; ОП № 3 с предмет „Основен ремонт на ул."Ал.Стамболийски"; ОП № 4 с предмет „Основен ремонт ул."П.Волов" ОП № 5 с предмет „Основен ремонт на ул. "П.Яворов"; ОП № 6 с предмет „Основен ремонт ул. "Братя Миладинови“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016005300032016-06-09 15:57:14документация за участие в процедуритеДокументация, образци на документи2016-06-09 16:01:50
000012016005300032016-06-09 16:01:13решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 002/ 09.06.2016 год. и Обявление2016-06-09 16:01:51
000012016005300042016-06-20 16:06:49разясненията по документациите за участиеРазяснение изх. № 2933/ 20.06.2016 год.2016-06-20 16:06:56
000012016005300052016-06-23 13:48:39разясненията по документациите за участиеПисмени разяснения изх. № 2980/ 23.06.2016 год.2016-06-23 13:48:45
000012016005300062016-06-28 09:02:34разясненията по документациите за участиеРазяснения по постъпило писмено питане изх. № 3054/28.06.2016 г.2016-06-28 09:02:41
000012016005300072016-07-20 15:09:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от заседание на комисия 11.07.2016 год.2016-07-20 15:09:45
000012016005300082016-07-29 16:57:38ДРУГОСъобщение, изготвено съгласно чл. 57, ал. 3 от Правилник за прилагане на ЗОПСъобщение, изготвено съгласно чл. 57, ал. 3 от Правилник за прилагане на ЗОП2016-07-29 16:57:44
000012016005300092016-08-17 14:50:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи от заседания на комисия, определена със Заповед № 295/ 11.07.2016 год. на възложителя - кмет2016-08-17 14:50:49
000012016005300102016-08-17 14:54:05решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 002/2016/02 от 17.08.2016 год. за определяне на изпълнители по 6 обособени позиции2016-08-17 14:54:11
000012016005300112016-09-19 12:37:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка ( по ОП № 1 ) № 278/ 15.09.2016 г. и приложения: ТП и ЦП 2016-09-19 12:37:41
000012016005300122016-09-19 12:39:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка ( ОП № 2) № 271/ 09.09.2016 г. и приложения: ТП и ЦП2016-09-19 12:39:44
000012016005300132016-09-19 12:41:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка ( ОП № 3 ) № 273/ 10.09.2016 г. и приложени ТП и ЦП2016-09-19 12:41:49
000012016005300142016-09-19 12:43:40договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка ( ОП № 4 ) № 279/ 15.09.2016 г. и приложени ТП и ЦП2016-09-19 12:43:46
000012016005300152016-09-19 12:45:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка ( ОП № 5) № 272/ 09.09.2016 год. и приложени ТП и ЦП2016-09-19 12:45:39
000012016005300162016-09-19 12:47:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка ( ОП № 6 ) № 280/ 15.09.2016 г. и приложени ТП и ЦП2016-09-19 12:47:21
000012016005300172016-11-25 15:54:26допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение за изменение на Договор по ОП - 3 № 273/2016 год.2016-11-25 15:54:33
000012016005300202016-12-06 10:59:09допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение за изменение на Договор № 278/2016 г. ( за ОП№1)2016-12-06 10:59:16
000012016005300212016-12-06 15:06:47допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение за изменение на Договор № 280/2016 г.( за ОП № 6)2016-12-06 15:06:54