Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер:
№ на ел.преписка:
Описание: „Доставка на нови специализирани съдове за разделно събиране на битови отпадъци тип „Бобър”1.1 куб.м. или еквивалентни на тях за нуждите на Община Велики Преслав”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016005400012016-07-11 15:28:41обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти изх. № 3317/11.07.2016, Техн. спецификации, Проект на договор, Образци2016-07-11 15:29:22
000012016005400022016-07-20 15:12:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисия 2016-07-20 15:12:45