Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер:
№ на ел.преписка:
Описание: „Доставка на транспортно средство, обезпечаващо функционирането на общинската система за управление на отпадъците”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016005500012016-07-11 15:47:08обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява с изх. № 3318/11.07.2016 г., Техн. спецификации, Проект на договор, Образци2016-07-11 15:48:22
000012016005500022016-07-20 17:11:39ДРУГОИнформация за удължаване срок за получаване на офертиИнформация за удължаване срок за получаване на оферти2016-07-20 17:11:46
000012016005500032016-08-01 15:22:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от заседание на комисия2016-08-01 15:22:55