Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер:
№ на ел.преписка:
Описание: Доставка на транспортно средство, обезпечаващо функционирането на общинската система за управление на отпадъците
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016005800012016-08-19 09:24:09обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява 4084/19.08.2016, Техническа спецификация, Проект на договор, Образци документи2016-08-19 09:24:40
000012016005800022016-08-26 17:23:44ДРУГОИнформация за удължаване срока за подаване на офертиИнформация за удължаване срока за подаване на оферти2016-08-26 17:23:51
000012016005800032016-09-15 15:18:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисия, назначена със Заповед № 363/ 31.08.2016 г.2016-09-15 15:18:09