Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер:
№ на ел.преписка:
Описание: Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строителни и монтажни работи на два подобекта: а/ Основен ремонт ул. ”Шипка” – гр. В. Преслав от ОК-256 до ОК-257 /от ул. Б. Спиров до ул. Хр. Ботев/ и Основен ремонт ул. „Презвитер Козма” от ОК-352 до ОК-530 и на „Иван Момов” – гр. Велики Преслав - от ОК-530 до ОК-532 подмяна на водопровод, водопроводни отклонения, асфалтиране, полагане частично на бордюри и повдигане на шахти и др.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016005800012016-09-09 15:44:17обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява изх. № 4428/09.09.2016 г.; Техническа спецификация, проект на договор, образци на документи2016-09-09 15:55:55
000012016005800022016-09-21 16:29:11разяснения по чл. 189 от ЗОПРазяснения по питане с вх. № 4601/20.09.2016 г.2016-09-21 16:29:18
000012016005800032016-10-03 14:40:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от заседание на комисия, назначена със Заповед № 407/27.09.2016 год.2016-10-03 14:40:25