Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер:
№ на ел.преписка:
Описание: „Доставка на транспортно средство, обезпечаващо функционирането на общинската система за управление на отпадъците”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016006000012016-09-16 12:11:26обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява изх. № 4545/16.09.2016 г., Техн. спецификация, Проект на договор, Образци на документи2016-09-16 12:12:04
000012016006000022016-09-26 17:23:23ДРУГОИнформация за удължаване срока за подаване на офертиИнформация за удължаване срока за подаване на оферти2016-09-26 17:23:30
000012016006000032016-10-03 10:01:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисия, назначена със Заповед № 411/30.09.2016 г.2016-10-03 10:01:33