Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер:
№ на ел.преписка:
Описание: „Избор на „доставчик“ на течно гориво за отопление/ газьол със съдържание на сяра не повече от 0,1% за отопление за нуждите на неделегираните бюджетни дейности в община Велики Преслав за отоплителен сезон 2016/2017 година
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016006000012016-10-07 13:18:53обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 4885/07.10.2016 г., и приложения: Техн. спецификации, проект на договор, образци2016-10-07 13:19:23
000012016006000022016-10-21 07:59:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисия, назначена със Заповед № 452/ 18.10.2016 г.2016-10-21 08:00:05