Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер:
№ на ел.преписка:
Описание: Избор на изпълнител на услуга - зимно поддържане на общинската пътна мрежа в Община Велики Преслав за зимен сезон 2016-2017 г-което включва снегопочистване, опесъчаване и други дейности, необходими за обезпечаване на проходимостта при зимни условия
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016006100012016-10-13 10:15:02обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 4983/13-10.2016 год. и приложени: техн. спецификации, проект на договор, образци на документи2016-10-13 10:15:48
000012016006100022016-10-21 17:09:21ДРУГОИнформация за удължаване срока за получаване на офертиИнформация за удължаване срока за получаване на оферти2016-10-21 17:09:27
000012016006100032016-10-28 13:44:07протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол заседание на комисия, назначена със заповед № 469/26.10.2016 год2016-10-28 13:44:13