Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер:
№ на ел.преписка:
Описание: Проектирането ще се извърши еднофазно-Работен проект - Части: - част „Пътна”, с бордюри и едностранно с пешеходни тротоари ; - част „Геодезия”; - част ВиК-включваща проектиране на водопроводна и канализационна мрежа като част от градската ВиК мрежа, - -част-електро-включваща подземна кабелна мрежа на уличното осветление и канали за кабелни далекосъобщителни връзки, - част „Организация на движението” и ВРОБД, - част „ПБЗ”; - част „План за управление на отпадъците“, - част Пожарна безопасност, - част КСС и КС.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016006200022016-11-03 10:52:20обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 5339/03.11.2016 г., Технически спецификации, Задание за проектиране и схема улици, проект на договор, образци2016-11-03 10:53:20
000012016006200032016-12-12 15:06:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи от заседание на комисия, назначена със Заповед № 500/14.11.2016 г2016-12-12 15:06:53