Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга „Поддържане, ремонт и профилактика на системата за улично осветление на територията на община В. Преслав през 2017г
Описание: Предметът на поръчката предвижда поддържане, ремонт и профилактика на системата за улично осветление на 12 населени места на територията на община Велики Преслав и включва дейности, описани в Техн. спецификация
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016006500012016-12-23 08:40:02обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбявя № 6115/ 23.12.2016 г. и приложения: ТС, проект договор, образци документи2016-12-23 08:40:31
000012016006500022017-01-03 17:02:33ДРУГОИнформация за удължаване срока за получаване на офертиИнформация за удължаване срока за получаване на оферти2017-01-03 17:02:40
000012016006500032017-01-16 14:19:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от заседание на комисия, назначена със Заповед № 03/ 09.01.2017 г.2017-01-16 14:20:00