Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Доставка на стоки храни и/или хранителни продукти, до обектите за производство на готова продукция за консумация в община Велики Преслав, включително и за детски заведения, съобразно специфичните изисквания към тях, по две обособени позиции
Описание: Доставка на стоки храни и/или хранителни продукти, до обектите за производство на готова продукция за консумация в община Велики Преслав, включително и за детски заведения, съобразно специфичните изисквания към тях, по две обособени позиции: Обособена позиция І с предмет „Доставка на стоки - храни и/или хранителни продукти от животински произход от: група "Мляко и млечни продукти", група "Месо и месни продукти, включително: консервирани", „Риба, рибни продукти” и „Яйца и яйчни продукти”. Обособена позиция ІІ с предмет Доставка на стоки - храни и/или хранителни продукти от неживотински произход, класифицирани като "Различни хранителни продукти", включително: група „Масла и мазнини”, група „Зърнени храни и храни на зърнена основа”, група „Захар, захарни и шоколадови изделия”, група”Зеленчуци – сурови, консервирани, замразени”, група „Плодове – пресни, консервирани, под формата на нектар и др
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016006600022016-12-30 12:46:27решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 004/30.12.2016 год. и одобрено Обявление2016-12-30 12:49:06
000012016006600032016-12-30 12:48:29документация за участие в процедуритеДокументация, ТС, проект договори и образци документи2016-12-30 12:49:06
000012016006600042017-01-13 14:22:27разяснения по процедуратаРазяснения № 0113/ 13.01.2017 г.2017-01-13 14:22:33
000012016006600062017-02-03 16:11:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от заседание 24.01.2017 год.2017-02-03 16:11:10
000012016006600072017-02-21 16:24:43ДРУГОСъобщение съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Съобщение съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2017-02-21 16:24:51
000012016006600082017-03-10 15:55:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколирани заседания на комисията за разглеждане, оценка и класирането на постъпилите оферти 2017-03-10 15:56:00
000012016006600092017-03-10 15:59:28решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 004/2016/02 от 08.03.2017 г. , изготвена съгл. чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5 и чл. 181, ал. 6 от ЗОП2017-03-10 15:59:36
000012016006600102017-04-26 11:42:13ДРУГООбявление за възложена поръчка ( съгл. чл. 185, т. 1 от ЗОП)Обявление за възложена поръчка ( съгл. чл. 185, т. 1 от ЗОП)2017-04-26 11:42:23
000012016006600112017-04-26 11:46:21договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка по Обособена позиция № 1 и приложения2017-04-26 11:46:29
000012016006600122017-04-26 11:49:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка по Обособена позиция № 2 и приложения2017-04-26 11:49:35
000012016006600132018-04-27 10:40:14ДРУГООбявление изпълнен договор № 178/2017 ( Обособена позиция № 1 )- по образец на АОПОбявление изпълнен договор № 178/2017 ( Обособена позиция № 1 )- по образец на АОП2018-04-27 10:40:20
000012016006600142018-04-27 10:41:42ДРУГООбявление изпълнен договор № 179/2017 ( Обособена позиция № 2)- по образец на АОПОбявление изпълнен договор № 179/2017 ( Обособена позиция № 2)- по образец на АОП2018-04-27 10:41:48