Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303-2017-0001
№ на ел.преписка:
Описание: Доставка на стока - Газьол (за отопление), код съгласно Общия терминологичен речник (CVP) 09134000-7, която се търгува на стокова борса, за нуждите на неделегираните дейности в Община Велики Преслав до 31.05. 2018 год
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017006700012017-01-23 16:30:09решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 001/ 23.01.2017 год за откриване на процедура2017-01-23 16:30:43
000012017006700022017-01-30 15:22:45ДРУГОСъобщение за допусната техническа грешка в Решение № 001/ 23.01.2017 год.Съобщение2017-01-30 15:22:51
000012017006700032017-02-16 12:37:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхБорсов договор № 84 от 08.02.2017 г. 2017-02-16 12:38:47
000012017006700042018-06-07 11:41:43ДРУГООбявление изпълнен договор - Борсов договор № 84/ 08.02.2017 г. сключен на Софийска стокова борса АДОбявление изпълнен договор ( по образец)2018-06-07 11:41:49