Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303-2017-0002
№ на ел.преписка:
Описание: Строителни и монтажни работи за реализиране на работен проект за обект/строеж „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, намираща се на адрес ул. „Неофит Рилски“ № 18, гр. Велики ПреславСтроителните и монтажни работи, предмет на настоящата поръчка са част от дейностите, предвидени за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017006800012017-02-13 16:05:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 002/13.02.2017 г. за откриване на процедура и одобрено "Обявление"2017-02-13 16:14:19
000012017006800022017-02-13 16:13:17документация за участие в процедуритеДокументация - техн.спецификация, инвест. проект, проект на договор, образци на документи( Тп, КС и др.)2017-02-13 16:14:19
000012017006800032017-03-09 15:15:40разяснения по чл. 189 от ЗОПРазяснения по писмено питане изх. 0963 от 09.03.2017 год.2017-03-09 15:15:50
000012017006800042017-04-04 15:39:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от заседание на комисия, проведено но 15.03.2017 год.2017-04-04 15:39:44
000012017006800052017-04-26 10:32:50ДРУГОСъобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОПСъобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП2017-04-26 10:32:59
000012017006800072017-06-09 14:58:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от проведени заседания на комисия, назначена със Заповед № 86 /15.03.2017 г. 2017-06-09 14:58:14
000012017006800082017-06-09 15:03:21решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 002/2017/02 от 08.06.2017 год. за класиране и изпълнител2017-06-09 15:03:27
000012017006800092017-08-10 14:14:44ДРУГООбявление възложена поръчкаОбявление възложена поръчка2017-08-10 14:14:49
000012017006800102017-08-10 14:16:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор ОП № 258/26.07.2017 год. и приложение: Техническо и Ценово предложения2017-08-10 14:16:39
000012017006800112018-04-16 14:50:27ДРУГООбявление изпълнен ДОП № 258/ 2017Обявление изпълнен ДОП № 258/ 20172018-04-16 14:50:34