Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303-2017-0002
№ на ел.преписка:
Описание: Строителни и монтажни работи за реализиране на работен проект за обект/строеж „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, намираща се на адрес ул. „Неофит Рилски“ № 18, гр. Велики ПреславСтроителните и монтажни работи, предмет на настоящата поръчка са част от дейностите, предвидени за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017006800012017-02-13 16:05:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 002/13.02.2017 г. за откриване на процедура и одобрено "Обявление"2017-02-13 16:14:19
000012017006800022017-02-13 16:13:17документация за участие в процедуритеДокументация - техн.спецификация, инвест. проект, проект на договор, образци на документи( Тп, КС и др.)2017-02-13 16:14:19
000012017006800032017-03-09 15:15:40разяснения по чл. 189 от ЗОПРазяснения по писмено питане изх. 0963 от 09.03.2017 год.2017-03-09 15:15:50
000012017006800042017-04-04 15:39:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от заседание на комисия, проведено но 15.03.2017 год.2017-04-04 15:39:44
000012017006800052017-04-26 10:32:50ДРУГОСъобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОПСъобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП2017-04-26 10:32:59