Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер:
№ на ел.преписка:
Описание: Избор на изпълнител/и на обществена поръчка за доставка по две обособени позиции: За ОП №1: „Доставка на транспортно средство, обезпечаващо функционирането на общинската система за управление на отпадъците; ОП № 2: „Доставка на употребявано транспортно средство, за нуждите на „Домашен социален патронаж
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017006900012017-02-28 15:00:58обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява 0834/28.02.2017, Техн. спецификации - ОП № 1 и ОП № 2; проект договори ОП 1 и ОП 2; образци - приложения2017-02-28 15:01:30
000012017006900022017-03-08 17:11:21ДРУГОИнформация за удължаване срок за подаване на офертиИнформация за удължаване срок за подаване на оферти2017-03-08 17:11:30
000012017006900032017-03-21 15:58:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2017-03-21 15:58:31
000012017006900042017-03-27 10:02:35ДРУГОИнформация допусната техн .грешка Информация допусната техн .грешка 2017-03-27 10:02:43