Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Озеленяване, поддържане и почистване на новоизградените и съществуващите озеленени площи и прилежащите алеи и площадки на паркове, скверове, междублокови прострaнства и разделителни ивици на територията на Община Велики Преслав за 2017г
Описание: Озеленяване, поддържане и почистване на новоизградените и съществуващите озеленени площи и прилежащите алеи и площадки на паркове, скверове, междублокови прострaнства и разделителни ивици на територията на Община Велики Преслав за 2017г
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 41666.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017007200012017-03-10 10:19:10обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 1022/10.03.2017 г., техн. спецификации, проект на договор, образци2017-03-10 10:19:55
000012017007200022017-03-10 10:24:43проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2017-03-10 10:24:51
000012017007200032017-03-13 16:25:11ДРУГОДопълнителни указания към Техническа спецификацияДопълнителни указания към Техническа спецификация2017-03-13 16:25:20
000012017007200042017-04-13 14:50:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи от заседания на комисия, назначена със Заповед № 91/22.03.2017 год.2017-04-13 14:50:30