Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект „ОР по ул. "Илия Р.Блъсков" от ок.187 до ок. 190
Описание: Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект „ОР по ул. "Илия Р.Блъсков" от ок.187 до ок. 190“( смяна на водопроводи и водопроводни отклонение, асфалтиране )
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 111583.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017007200012017-03-22 15:58:45обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява №1224/22.03.2017г., Техн.спецификация, Инвестиционен проект, Проект на договор, Образци2017-03-22 15:59:40
000012017007200022017-04-07 17:13:15ДРУГОИнформация за удължаване срока за приемане на офертиИнформация за удължаване срока за приемане на оферти2017-04-07 17:13:23
000012017007200032017-04-18 17:09:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол комисия ,назначена със Заповед № 133/ 12.04.2017 г.2017-04-18 17:10:01