Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект ОР на ул. "Беласица" - от ул. "Лозарска" до ул. "Юбилейна"
Описание: Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект ОР на ул. "Беласица" - от ул. "Лозарска" до ул. "Юбилейна" (смяна на водопроводи и водопроводни отклонение, асфалтиране )
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 91666.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017007300012017-03-27 12:17:10обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява изх. № 1308/27.03.2017, Техн. спецификация, Инвестиционен проект, Проект на договор, Образци2017-03-28 14:28:29
000012017007300022017-04-12 17:06:23ДРУГОИнформация за удължаване срока за получаване на офертиИнформация за удължаване срока за получаване на оферти2017-04-12 17:06:32
000012017007300032017-04-21 14:03:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от заседание на комисия, назначена със Заповед № 140/ 19.04.2017 год.2017-04-21 14:03:55