Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Доставка на употребявано транспортно средство за нуждите на „Домашен социален патронаж
Описание: Доставка на употребявано транспортно средство за нуждите на „Домашен социален патронаж
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 5830.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017007500012017-03-28 14:27:39обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 1327/28.03.2017, техн. спецификация, проект договор, образци2017-03-28 14:28:10
000012017007500022017-04-04 17:10:01ДРУГОИнформация за удължаване срока за подаване на оферти
000012017007500032017-04-04 17:11:20ДРУГОИнформация за удължаване срока за подаване на офертиИнформация за удължаване срока за подаване на оферти2017-04-04 17:11:29
000012017007500052017-04-10 16:07:05ДРУГОИнформацияИнформация 2017-04-10 16:07:13