Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Доставка на употребявано транспортно средство за нуждите на „Домашен социален патронаж“
Описание: Доставка на употребявано транспортно средство за нуждите на „Домашен социален патронаж“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 5830.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017007500012017-04-25 10:06:04обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 1753/25,04,2017 г., техн. спецификация, проект договор, образци2017-04-25 10:06:39
000012017007500022017-05-11 16:07:15протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол комисия Заповед № 217/ 03.05.2017 г.2017-05-11 16:07:24