Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Избор на изпълнител за осъществяване на непрекъснат инвеститорски контрол от името на възложителя и Сдружение на собствениците „Генерали“ по време на изпълнението на обект/ строеж „Строителни и монтажни работи за реализиране на работен проект за обект/строеж „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, намираща се на адрес ул. „Неофит Рилски“ № 18, гр. Велики Преслав
Описание: Избор на изпълнител за осъществяване на непрекъснат инвеститорски контрол от името на възложителя и Сдружение на собствениците „Генерали“ по време на изпълнението на обект/ строеж „Строителни и монтажни работи за реализиране на работен проект за обект/строеж „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, намираща се на адрес ул. „Неофит Рилски“ № 18, гр. Велики Преслав
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 3671.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017007700012017-05-18 10:08:12обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 2045/18.05.2017, Техн.спецификация, проект на договор, образци2017-05-18 10:08:42
000012017007700022017-06-08 15:21:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисия, назначена със Заповед № 260/ 29.05.2017 г.