Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303-2017-0003
№ на ел.преписка:
Описание: Основен ремонт по ул. Борис Спиров“ гр. В. Преслав – проектиране на участъци по ул. Борис Спиров от ОК-455 до ОК-262, от ОК-246 до ОК-246А и от ОК-228 до ОК-1023 /два участъка/. и изпълнение на строителни и монтажни работи на част от участъка от ОК-455 до ОК-262“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017007800012017-06-30 15:57:42решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 003/ 30.06.2017 и одобрено Обявление2017-06-30 16:01:51
000012017007800022017-06-30 15:59:54документация за участие в процедуритеДокументация - ТС, Описание и указания, проект на договор, Задание проектирани и други2017-06-30 16:01:52
000012017007800032017-07-06 13:54:25разяснения по процедуратаРазяснения по процедурата изх. № 2690/06.07.2017 год.2017-07-06 13:54:31