Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Основен ремонт по ул. Борис Спиров“ гр. В. Преслав – проектиране на участъци по ул. Борис Спиров от ОК-455 до ОК-262, от ОК-246 до ОК-246А и от ОК-228 до ОК-1023 /два участъка/. и изпълнение на строителни и монтажни работи на част от участъка от ОК-455 до ОК-262
Описание: Основен ремонт по ул. Борис Спиров“ гр. В. Преслав – проектиране на участъци по ул. Борис Спиров от ОК-455 до ОК-262, от ОК-246 до ОК-246А и от ОК-228 до ОК-1023 /два участъка/. и изпълнение на строителни и монтажни работи на част от участъка от ОК-455 до ОК-262“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 103333.33 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017007800012017-06-30 15:57:42решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 003/ 30.06.2017 и одобрено Обявление2017-06-30 16:01:51
000012017007800022017-06-30 15:59:54документация за участие в процедуритеДокументация - ТС, Описание и указания, проект на договор, Задание проектирани и други2017-06-30 16:01:52
000012017007800032017-07-06 13:54:25разяснения по процедуратаРазяснения по процедурата изх. № 2690/06.07.2017 год.2017-07-06 13:54:31
000012017007800042017-08-07 16:37:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от заседание на комисия от 01.08.2017 год.2017-08-07 16:37:44
000012017007800052017-08-16 16:15:24ДРУГОСъобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОПСъобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП2017-08-16 16:15:30
000012017007800062017-09-15 08:13:56решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 003/2017/02 от 14.09.2017 г. за класиране и избор на изпълнител2017-09-15 08:14:02
000012017007800072017-09-15 08:15:53протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от проведените заседания на комисия, назначена със Заповед № 461 /01.08.2017 г. 2017-09-15 08:15:59
000012017007800082017-10-27 11:34:23договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 336/23.10.2017 г. приложени: Техническо и Ценово предложения2017-10-27 11:34:28
000012017007800092017-10-27 11:36:06ДРУГООбявление възложена поръчка - ДОП № 336/2017 г.Обявление възложена поръчка ( по Образец на АОП)2017-10-27 11:36:12
000012017007800102017-12-15 10:58:13допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение № 1 2017-12-15 10:58:19
000012017007800112018-01-15 17:01:33ДРУГООбявление изпълнен договор ( по Образец на АОП) № 336/2017Обявление изпълнен договор2018-01-15 17:01:39