Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303-2017-0004
№ на ел.преписка:
Описание: Комплекс от дейности, свързани с подготовка и осигуряване на проходимостта общинските пътища при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение в обхвата на Глава ІV от Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017008100012017-07-13 16:43:38решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 004/ 13.07.2017 год. и одобрено Обявление2017-07-13 16:48:58
000012017008100022017-07-13 16:45:39документация за участие в процедуритеОписание, Технически спецификации, Указания за подготовка, проект на договор, образци2017-07-13 16:48:59