Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Проектиране на обекти на територията на Община Велики Преслав по две обособени позиции:
Описание: Проектиране на обекти на територията на Община Велики Преслав по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Проектиране за основен ремонт и реконструкция на улици на територията на Община Велики Преслав по 12 подобекта Обособена позиция №2: „Проектиране на пътища от общинска пътна мрежа по два подобекта
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 28750.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017008200012017-07-18 13:41:05решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 005/18.07.2017 г. и одобрено Обявление2017-07-18 13:42:58
000012017008200022017-07-18 13:42:38документация за участие в процедуритеДокументация - ТС, проект договор, образци и др.2017-07-18 13:42:59
000012017008200032017-08-23 11:04:07протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от проведено заседание на 14.08.2017 год.2017-08-23 11:04:13
000012017008200042017-09-21 09:19:25ДРУГОСъобщение съгл. чл. 57, ал. 3 от ППЗОПСъобщение съгл. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП2017-09-21 09:19:32
000012017008200052017-10-11 14:39:43решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 005/2017/02 за класиране и определяне на изпълнител2017-10-11 14:39:50
000012017008200062017-10-11 14:40:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколирани заседания на комисия, назначена със Заповед № 490/14.08.2017 г.2017-10-11 14:41:00
000012017008200072017-12-15 15:56:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за ОП № 1 и приложения- Техн. и ценово предложения2017-12-15 15:56:56
000012017008200082017-12-15 15:57:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за ОП № 2 и приложения: Техн. и Ценово предложения2017-12-15 15:57:50
000012017008200092017-12-15 15:58:51ДРУГООбявление за възложена поръчка ( по Образец на АОП)Обявление за възложена поръчка ( по Образец на АОП)2017-12-15 15:58:57
000012017008200102018-01-08 14:32:15ДРУГООбявление изпълнен договор № 367/2017 ( за ОП 1)Обявление изпълнен договор № 367/2017 ( за ОП 1)2018-01-08 14:32:21
000012017008200112018-04-04 13:11:29ДРУГООбявление изпълнен договор № 371/ 2017 ( ОП 1)Обявление изпълнен договор № 371/ 2017 ( ОП 1)2018-04-04 13:11:37