Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303-2017-0005
№ на ел.преписка:
Описание: Проектиране на обекти на територията на Община Велики Преслав по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Проектиране за основен ремонт и реконструкция на улици на територията на Община Велики Преслав по 12 подобекта Обособена позиция №2: „Проектиране на пътища от общинска пътна мрежа по два подобекта
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017008200012017-07-18 13:41:05решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 005/18.07.2017 г. и одобрено Обявление2017-07-18 13:42:58
000012017008200022017-07-18 13:42:38документация за участие в процедуритеДокументация - ТС, проект договор, образци и др.2017-07-18 13:42:59