Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер:
№ на ел.преписка:
Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка стоки, предназначени за игри и занимания със спорт на децата от 3 до 6-годишна възраст в системата на предучилищното образование в община Велики Преслав (кътове за игри, занимателни игри и др.) съгласно подробна техническа спецификация
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017008400012017-07-25 12:15:46обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 2908/25.07.2017, Техн. спецификация, проект договор, образци и приложения2017-07-25 12:16:20
000012017008400022017-07-28 10:11:23ДРУГОДопълнително уточнение по Обява изх. № 2908/ от 25.07.2017 год.Допълнително уточнение по Обява изх. № 2908/ от 25.07.2017 год.2017-07-28 10:11:29
000012017008400032017-08-18 15:44:15протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от заседание на комисия, назначена със Заповед № 463/ 03.08.2017 г.2017-08-18 15:44:20
000012017008400052018-02-05 15:44:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 312/09.10.2017 г. и приложени: ТП и ЦП2018-02-05 15:44:17