Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на радиотранслационна апаратура
Описание: Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на радиотранслационна апаратура
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 13333.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017008400012017-08-04 15:17:12обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява изх. № 3078/ 04.08.2017 г. и приложения: Техн.спецификация, проект договор, образци2017-08-04 15:17:46
000012017008400022017-08-14 17:06:22ДРУГОИнформация за удължаване на срока за подаване на офертиИнформация за удължаване на срока за подаване на оферти2017-08-14 17:06:28
000012017008400032017-08-29 14:32:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол комисия, назначена със Заповед № 499/ 18.08.2017 год.2017-08-29 14:32:39