Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303-2017-0006
№ на ел.преписка:
Описание: Изготвяне на инвестиционен проект на обект: „Дворецът в Преслав-южният сектор с фиалата и Кръглата /Златната/ църква в ИАР „Велики Преслав“, гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017008500022017-09-01 16:35:14решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 006/ 01.09.2017 год. и одобрено Обявление2017-09-01 16:37:34
000012017008500032017-09-01 16:36:21документация за участие в процедуритеОдобрена документация - ТС, Проект договор и др.2017-09-01 16:37:34