Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Изготвяне на инвестиционен проект на обект: „Дворецът в Преслав-южният сектор с фиалата и Кръглата /Златната/ църква в ИАР „Велики Преслав“, гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен“
Описание: Изготвяне на инвестиционен проект на обект: „Дворецът в Преслав-южният сектор с фиалата и Кръглата /Златната/ църква в ИАР „Велики Преслав“, гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 41666.67 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017008500022017-09-01 16:35:14решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 006/ 01.09.2017 год. и одобрено Обявление2017-09-01 16:37:34
000012017008500032017-09-01 16:36:21документация за участие в процедуритеОдобрена документация - ТС, Проект договор и др.2017-09-01 16:37:34
000012017008500042017-10-11 14:44:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от проведено заседание на 26.09.2017 год. ( комисия - Заповед № 543/26.09.2017 год.)2017-10-11 14:44:34
000012017008500052017-10-30 15:56:06ДРУГОСъобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОПСъобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП2017-10-30 15:56:12
000012017008500062017-11-06 14:59:56решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за обявяване класиране и определяне на изпълнител2017-11-06 15:00:02
000012017008500072017-11-06 15:01:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколирани заседания на комисия, назначена със Заповед № 543/26.09.2017 г.2017-11-06 15:01:57
000012017008500082018-01-03 16:20:53договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тяхДоговор № 380/18.12.2017 г. и приложения: Техн. и Ценово предложения2018-01-03 16:21:01
000012017008500092018-01-03 16:22:04ДРУГООбявление възложена поръчка ( по Образец на АОП)Обявление възложена поръчка ( по Образец на АОП)2018-01-03 16:22:11