Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер:
№ на ел.преписка:
Описание: Избор на изпълнител за извършване на дейностите по текущ ремонт по две обособени позиции: ОП №1: Извършване на дейности по текущ ремонт на сградата на Домашен социален патронаж, гр. В. Преслав; ОП №2: Извършване на дейности по текущ ремонт на сградата на кметство и площада в с. Златар, община В. Преслав
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017008600012017-09-12 11:45:24обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 3540/12.09.17 г., техн.сп., проект договор и др. 2017-09-12 11:46:13
000012017008600022017-10-04 14:52:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от 28.09.2017 год.2017-10-04 14:52:42