Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303-2017-0007
№ на ел.преписка:
Описание: Изработване на инвестиционен проект за обект: „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Община Велики Преслав
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017008700012017-10-13 11:38:03решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 007/13.10.2017 г. и одобрено Обявление2017-10-13 11:40:03
000012017008700022017-10-13 11:39:08документация за участие в процедуритеОдобрена документация, проект на договор, образци и приложения 2017-10-13 11:40:04
000012017008700032017-10-18 15:47:44разяснения по процедуратаРазяснения по процедурата в отговор на писмено питане с вх. № 4009/16.10.2017 год. и приложения: ТЗ, Обследване за енергийна ефективност и Техн.паспорт2017-10-18 15:47:52