Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Изработване на инвестиционен проект за обект: „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Община Велики Преслав
Описание: Изработване на инвестиционен проект за обект: „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Община Велики Преслав
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 10000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017008700012017-10-13 11:38:03решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 007/13.10.2017 г. и одобрено Обявление2017-10-13 11:40:03
000012017008700022017-10-13 11:39:08документация за участие в процедуритеОдобрена документация, проект на договор, образци и приложения 2017-10-13 11:40:04
000012017008700032017-10-18 15:47:44разяснения по процедуратаРазяснения по процедурата в отговор на писмено питане с вх. № 4009/16.10.2017 год. и приложения: ТЗ, Обследване за енергийна ефективност и Техн.паспорт2017-10-18 15:47:52
000012017008700042017-11-09 08:13:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от 06.11.17 г. на комисия, назначена със Заповед № 597/06.11.2017 г.2017-11-09 08:13:06
000012017008700052017-11-17 11:32:13ДРУГОСъобщение съгл. чл. 57, ал. 3 от ППЗОПСъобщение съгл. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП2017-11-17 11:32:18
000012017008700062017-11-24 13:46:30решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за класиране и изпълнител2017-11-24 13:46:36
000012017008700072017-11-24 13:47:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи от заседания на комисия, Заповед № 597/06.11.2017 г.2017-11-24 13:47:56
000012017008700082018-02-23 15:02:02договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор ОП№ 92/ 02.02.2018 г. и приложения - ТП ЦП2018-02-23 15:02:08
000012017008700092018-02-23 15:03:36ДРУГООбявление възложена поръчка - образец АОП - ДОП № 92/02.02.2018 г.Обявление възложена поръчка - образец АОП2018-02-23 15:03:43
000012017008700102018-06-06 11:37:51ДРУГООбявление приключен договор ( по Образец )Обявление приключен договор ( по Образец )2018-06-06 11:37:56