Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга „Поддържане, ремонт и профилактика на системата за улично осветление на територията на община В. Преслав през 2018 г.”
Описание: Избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга „Поддържане, ремонт и профилактика на системата за улично осветление на територията на община В. Преслав през 2018 г.”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 35000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017008800012017-12-19 12:16:29обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява изх. № 5075/19.12.2017 г. и приложения- ТС, проект договор и др.2017-12-19 12:16:48
000012017008800022017-12-28 17:05:12ДРУГОИнформация за удължаване срок на подаване офертиИнформация за удължаване срок на подаване оферти2017-12-28 17:05:18
000012017008800032018-01-08 14:28:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол комисия Заповед № 004/01.01.20182018-01-08 14:28:48